ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนเทพาลัย

โพสต์20 มิ.ย. 2559 00:41โดยsroytong w   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2559 00:42 ]
    โรงเรียนเทพาลัย นำโดยผู้อำนวยการวิเชียร ทองคลี่ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 16-17 มิถุนายน 2559 ณ วัดหนองบัวทุ่ง ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา

Comments