ค่ายศิลปะ " เดินตามพ่อ ก่องานศิลป์ เทิดอัครศิลปิน "

โพสต์17 พ.ย. 2559 01:09โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สมาคมครูศิลปะภาคอีสาน และโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAMP) เพาะพันธุ์ศิลป์ ครั้งที่ 7 “เดินตามพ่อ ก่องานศิลป์” ขึ้นเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “องค์อัครศิลปิน” และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนและสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านศิลปะ ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ทางศิลปะ พัฒนาครูศิลปะและผู้สนใจ ได้นำความรู้ไปใช้ในจัดกิจกรรมการสอนศิลปะ  ในระหว่างวันที่ 17-18  พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้รับเกียรติจากท่านกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31 เป็นประธานในพิธี   และโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
Comments