ค่ายสิ่งแวดล้อมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โพสต์23 ธ.ค. 2559 23:28โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
22-23 ธันวาคม 2559 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-4 เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์วิจัยสะแกราช โดยมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น กิจกรรมการเดินป่าสำรวจระบบนิเวศ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการดูดาวในระบบสุริยะ สร้างองค์ความรู้และความสนุกสนานให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  
>>>>>>>>CLICK<<<<<<  เพื่อดูภาพทั้งหมด


Comments