ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.4 โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์5 มิ.ย. 2558 09:23โดยyoeshi fodsongnern

 การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิศราธิบดี ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ วัดป่าสาลวัล อ.เมือง จ.นครราชสีมาComments