คณะครู-นักเรียนมัธยมวชิราฯเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี'๖๐

โพสต์3 มิ.ย. 2560 06:57โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments