คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพุดซาพิทยาคม ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559

โพสต์17 ม.ค. 2559 14:49โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพุดซาพิทยาคม ร่วมงาน "วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ครั้งนี้


Comments