คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภู่วิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์9 มิ.ย. 2557 02:45โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้แก่คณะครูและ บุคลากรโรงเรียนภู่วิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา วัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยาการในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ทานตะวัน โรงเรียนภู่วิทยา
Comments