คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 เข้ารับฟังการแสดงธรรมเทศนา จากพระธรรมฑูต

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:37โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 เข้ารับฟังการแสดงธรรมเทศนา จากพระธรรมฑูต และใส่บาตรอาหารแห้ง ที่หอประชุมโรงเรียน  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมคม 25ุ60

 
 
 
 
 
 
 
 Comments