คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีลงพื้นที่ช่วยบรรจุทราย ทำคันกั้นน้ำเพื่อช่วยเหลือชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงที่ประสบภัยน้ำท่วม

โพสต์2 พ.ย. 2563 07:16โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี

Comments