คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โพสต์4 ธ.ค. 2557 07:19โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

Comments