คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ร่วมกันเข้าวัดสวดมนต์ก่อนวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โพสต์29 ก.ค. 2559 01:01โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ร่วมกันเข้าวัดสวดมนต์ก่อนวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
  รายงาน / งานประชาสัมพันธ์                                ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/AroundSRN2/?fref=tsComments