คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

โพสต์26 ต.ค. 2557 19:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
คณะครู ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง


Comments