คณะครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานีบันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์21 พ.ย. 2557 04:48โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี
คณะครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานีบันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงแรมราชพฤกษ์  โดย DN cable TVComments