คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภู่วิทยาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โพสต์17 ธ.ค. 2558 03:34โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2558 03:56 ]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภู่วิทยาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดบ้านจาบ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

Comments