คณะครูโรงเรียนภู่วิทยาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์18 พ.ย. 2557 01:39โดยYada Rattanakumnerd
โรงเรียนภู่วิทยา โดย  ดร.สุพล จอกทอง  นำคณะครูพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ศึกษาดูงาน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
Comments