คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาให้กับนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา

โพสต์14 ส.ค. 2563 04:22โดยโรงเรียน จักราชวิทยา

Comments