คณะกรรมการจากสพฐ. ทำการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ.(OBECQA) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องโสต โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

โพสต์11 มี.ค. 2564 21:05โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments