คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการประยงค์ ประทุมวัน

โพสต์12 ต.ค. 2559 01:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2559 01:45 ]

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการประยงค์  ประทุมวัน ในโอกาสที่ท่านเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมเดินทางมาส่งในโอกาสนี้ด้วย


ภาพทั้งหมดคลิก

ภาพโดย : ครูเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม

เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments