คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดพิธีมอบสนามกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียน

โพสต์20 ส.ค. 2561 01:53โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพ : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments