คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

โพสต์4 ธ.ค. 2557 00:11โดยโรงเรียน ลำทะเมนไชยพิทยาคม
 จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
Comments