คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมฟังบรรยาย สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

โพสต์13 ก.พ. 2563 20:06โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ภาพข่าวโดย : ครูสิปปนนท์  สานสิน
เผยแพร่ : ครูกิตติธัช  สืบสุนทร
Comments