คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย

โพสต์18 ธ.ค. 2559 22:36โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 22:37 ]
วันที่13 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย 


ภาพข่าว : งานอนามัยโรงเรียน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments