คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมใจยืนสงบนิ่งไว้อาลัย และลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

โพสต์18 ต.ค. 2559 18:52โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ผู้อำนวยการประยงค์ ประทุมวัน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมใจยืนสงบนิ่ง และลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (18 ตุลาคม 2559)

ภาพโดย : สิปนนท์  สายสิน
เผยแพร่โดย : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments