คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนขามสะแกแสงร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย

โพสต์1 ต.ค. 2559 22:33โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2559 22:35 ]
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ท่าน ผอ.เงิน  จานนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง ได้นำนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารร่วมกันบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง จำนวน 50 คน

Comments