คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

โพสต์20 ต.ค. 2557 02:39โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตรงกับวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานด้วย
Comments