คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนขามสะแกแสง ร่วมงานวันปิยมหาราช

โพสต์22 ต.ค. 2559 23:57โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง
23  ตุลาคม 2559  นายไกรศร  ทองมูลชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่  (พระปิยมหาราช) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง

Comments