คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์22 ต.ค. 2559 22:26โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการประยงค์ ประทุมวัน คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" 

Comments