คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนขามสะแกแสงร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมตวาร (100 วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์21 ม.ค. 2560 00:06โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง
นายไกรศร  ทองมูลชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง ได้นำคณะผู้บริหาร ครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมตวาร (100 วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดขาม  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

Comments