คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย

โพสต์28 ต.ค. 2557 04:02โดยโรงเรียน ลำทะเมนไชยพิทยาคม
Comments