คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์24 ต.ค. 2559 02:39โดยโรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา


วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการเกชา  เหมือนวาจา  คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง เนื่องในวัน 
"ปิยมหาราช" Comments