คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพิมายวิทยาร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โพสต์13 ส.ค. 2559 03:21โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2559 03:24 ]
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ,รองผู้อำนวยการสินทบ พระทอง,รองผู้อำนวยการสมาน ชูมี ,รองผู้อำนวยการไพร  ร่วมเย็น และรองผู้อำนวยการเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิมายวิทยา ร่วมงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา พร้อมร่วม ลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยช่วยเช้าเป็นกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งที่หน้าลานเมรุพรหมทัต  และช่วงสายกิจกรรมลงนามถวายพระพร  ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.th
ขอบคุณภาพจากครูวสันต์  ปรางค์ชมภู
พัชรนันท์ / รายงาน

Comments