คณะผู้บริหารโรงเรียนสุรนารีวิทยา ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตาม รับฟังปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และหน่วยงานภายในโรงเรียน

โพสต์1 ก.ค. 2563 06:06โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 06:14 ]


Comments