คณะผู้บริหารโรงเรียนสุรนารีวิทยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

โพสต์27 ต.ค. 2563 03:45โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2563 03:48 ]


Comments