คณะสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เยี่ยมชมหอศิลป์เสิงสาง

โพสต์30 ต.ค. 2560 19:57โดยSoengsang School   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 20:10 ]
30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. – ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภริยาท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สุทธิพงษ์) นางรชตภร โตดิลกเวชช์ รองประธาน ภริยาท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน (ร่วมคณะ) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา นายวชิรนนท์ ทามาศ ท้องถิ่น อ.เสิงสาง และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์โรงเรียนเสิงสาง
Comments