คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับและติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนการสอนทางไกล การจัดการเรียนการสอนIS และการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุระ โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒

โพสต์7 ต.ค. 2563 01:13โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments