โคราชพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์11 พ.ย. 2560 19:34โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนโคราชพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียน

Comments