โคราชพิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

โพสต์7 พ.ย. 2560 21:22โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
    เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สโมสรกีฬาทางอากาศ ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การดูแลหรือกำกับของสมาคมกีฬาทางอากาศประเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬามวลชน ประเภทเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ เพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดต่อไป โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดย ดร.สมจิต  มุ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องบินเล็กบรรทุกสัมภาระและเครื่องบินเล็กบินลอดสายรุ้ง


Comments