โคราชพิทยาคมเป็นสนามสอบ GAT / PAT

โพสต์1 พ.ย. 2559 02:27โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีการสอบ GAT / PAT ประจำปีการศึกษา2560 ครั้งที่1 ขึ้นในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 โดยใช้โรงเรียนโคราชพิทยาคมเป็นสนามสอบ ในการสอบครั้งนี้ ดร.สมจิต มุ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้กำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี


Comments