โคราชพิทยาคมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โพสต์11 ส.ค. 2559 21:45โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
   ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๔-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

    โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดย ดร.สมจิต มุ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน ๒ ชุดและนำคณะครูร่วมเดินแฟชั่นรณรงค์ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ดูเพิ่มเติม https://flic.kr/s/aHskG8kZAS


Comments