โคราชพิทยาคม แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน

โพสต์20 พ.ย. 2560 00:37โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.สมจิต  มุ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ครูวิภูษิต  จูงกลาง ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน "มหกรรมวิศวะ ตะโกราย Engineering Expo RMUTI 2017"ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ที่ เซนทรัล นครราชสีมา
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงสร้างสะพานกระดาษ 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์
3.รางวัลชมเชยการตอบปัญหาวิศวกรรม

Comments