โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลและเครือข่าย

โพสต์1 ก.ค. 2559 02:12โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ร่วมกับกรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดโครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลและเครือข่าย ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลพนองกระทุ่ม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2559
รายงาน / งานประสัมพันธ์        ดูภาพเพิ่มเติม Facebook : รอบรั้วสุรนารีวิทยา ๒Comments