โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสุรนารีวิยา ๒

โพสต์18 มิ.ย. 2559 04:03โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
กิจกรรม "สมาธิ จิตบำบัด กายล้ำเลิศ" โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสุรนารีวิยา ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (17 มิถุนายน 2559)


 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่ https://www.facebook.com/AroundSRN2/?fref=ts
รายงาน / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

Comments