โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 โรงเรียนพิมายวิทยา

โพสต์2 มิ.ย. 2558 00:52โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2558
โดยท่านผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูให้ความรู้ในกิจกรรมแต่ละฐาน
เช่น ฐาน ความดีสากล 5 ประการ ฐาน ความปลอดภัย ฐานเพศศึกษา ฐานยาเสพติด ฯลฯ 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


พัชรนันท์ / รายงาน

Comments