โครงการนายอำเภอพบนักเรียน

โพสต์23 ก.ค. 2558 02:27โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 - 10.45 น. นายยงยุทธ์ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พบคณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ให้ความรู้เกี่ยวกับภาระงานขอบข่ายงานของส่วนราชการต่างๆ และให้ความเมตตาเป็นคุณครูอบรมนักเรียนเรื่องคุณธรรมและการขับเคลื่อนตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราชาวม่วงแสดขอกราบขอบพระคุณยิ่งComments