โครงการพบนายอำเภอหน้าเสาธง

โพสต์14 มิ.ย. 2558 19:51โดยโรงเรียน ชุมพวงศึกษา   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2558 19:54 ]
นายบุญชิด  จันทร์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนชุมพวงศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมต้อนรับ ท่านอำนวย  ปองนาน  นายอำเภอชุมพวง  สัสดีอำเภอชุมพวง  นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอ  พร้อมคณะ ที่มาพบปะกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมพวงศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความคุ้นเคย ความรักและมีระเบียบวินัย พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นนักเรียนที่ดี ตามค่านิยม ๑๒ ประการ ในการนี้นายอำเภอชุมพวงได้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ฉันประทับใจ  


Comments