โครงการพบปะหน้าเสาธง โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

โพสต์30 มิ.ย. 2557 07:25โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2557 07:32 ]
โครงการพบปะหน้าเสาธง โดย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมกันระหว่างทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองพร้อมทั้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษษ เขต ๓๑ เพื่อชี้แจงและแนะนำเยาวชน ดังนี้

- ด้านการเสริมสร้างความจงรักภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

- การรักษา จราจร และสิ่งแวดล้อม

- การสร้างความสามัคคีปรองดอง

- การแสดงพฤติกรรม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  ส่วนราชการ  สถานศึกษา และพี่น้อง - ปะชาชน

โครงสร้างดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมพบปะหน้าเสาธง ดังนี้

ฝ่ายทหาร   ทำโดย  พ.ต.ปราโมทย์  ทฤษเกล้า

ฝ่ายตำรวจ                ร.ต.จ.สุนทร  เผยโพธิ์

ฝ่ายปกครอง             ป้องกัน จ.นครราชสีมา
http://www.bwn2.ac.th/index.php?name=gallery&op=gallery_detail&id=36

http://www.bwn2.ac.th/index.php?name=gallery&op=gallery_detail&id=36
http://www.bwn2.ac.th/index.php?name=gallery&op=gallery_detail&id=36

http://www.bwn2.ac.th/index.php?name=gallery&op=gallery_detail&id=36
http://www.bwn2.ac.th/index.php?name=gallery&op=gallery_detail&id=36


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่ภาพเลยครับ
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้ที่ www.bwn2.ac.th
Comments