โครงการพบปะหน้าเสาธง โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์1 ก.ค. 2557 00:14โดยโรงเรียน มหิศราธิบดี
        โครงการพบปะหน้าเสาธง โดยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมกันระหว่างทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ และนายรณชัย สุขสมบูรณ์  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑  เพื่อชี้แจงและแนะนำเยาวชนให้เข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องการจราจร และยาเสพติดให้โทษ  
        โดยมีนายวินัย  วิริยะประทีป  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี และคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ
 โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมพบปะหน้าเสาธง ดังนี้
   - พันเอก ถกล มักการุณ ตำแหน่งผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมด้วยวิทยากรฝ่ายทหาร พันโท มิตร วิสุนี ตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าส่วนการศึกษาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๑  
   - ฝ่ายพลเรือน นายมนัส สุวรรณเทพ ตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนงานกิจการมวลชน กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดนครราชสีมา  
   - ฝ่ายตำรวจ ดาบตำรวจอรรถพล  รีสันเทียะ ผบ.หมู่ปราบปราม สภ.จอหอ
                                                                                    เวียงเพ็ชร...ภาพ/รายงาน

Comments