โครงการพระธรรมฑูตประจำอำเภอโนนแดง ณ หอประชุมโรงเรียนภู่วิทยา

โพสต์7 ก.ค. 2559 04:49โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนเข้ารับฟังการอบรม โครงการพระธรรมฑูตประจำอำเภอโนนแดง ณ หอประชุมโรงเรียนภู่วิทยา


Comments