โรงเรียนบุญวัฒนา ต้อนรับโครงการปรองดองสมานฉันท์ คสช.ร่วมกับ ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครอง

โพสต์22 มิ.ย. 2557 20:56โดยBoonwattana School   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2557 21:14 ]


ด้วยคณะ คสช.  ได้ร่วมกับ ตำรวจ  และเจ้าหน้าที่ปกครอง  ได้ออกเยี่ยมตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และเยาวชน  ได้มาประชาสัมพันธ์โครงการ  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  19  มิถุนายน  2557  บริเวณหน้าเสาธง  ผู้อำนวยการลัดทา  ชนะภัย  และคณะผู้บริหาร  นักเรียน  ครู-อาจารย์  ให้การต้อนรับ


ą
IMG_0029.JPG
(1029k)
Boonwattana School,
22 มิ.ย. 2557 20:57
ą
IMG_0036.JPG
(1953k)
Boonwattana School,
22 มิ.ย. 2557 20:56
Comments