โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2558 21:23โดยมิตรภาพวิทยา Mittrapap   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2558 19:19 โดย Punnawich Yurawong ]
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา  โดย  สภอ.อำเภอโนนแดงได้ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนมิตรภาพวิทยา
Comments